Wie?

Lokale samenwerking is key

Samenwerking met lokale organisaties is het sleutelwoord. Wij beseffen dat wij vanuit Nederland niet kunnen overzien welke hulp het meest geboden en het beste is. Daarom bieden wij onze hulp aan lokale stichtingen aan.

Touch Community Network

Touch Community Network is een geregistreerde, non-profit organisatie die in 1995 werd opgericht als een zorgcentrum. Met meer dan 25 jaar ervaring in de zorg en crisisinterventiemethoden voor vrouwen en kinderen hebben ze een schat aan expertise opgebouwd in de aanpak van psychosociale problemen en de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen en de hulp aan pasgeboren baby’s.

Door de economische crisis van afgelopen jaren en daarbovenop de pandemie is het erg moeilijk voor Touch Community Network om de benodigde financiën te verkrijgen, welke noodzakelijk zijn voor een goed functioneren. We zijn dankbaar dat het tot nog toe gelukt is de zo broodnodige zorg te verlenen.

Touch vooral actief is binnen de Bojanala gemeenschap in de Noordwestelijke provincie (Rustenburg), verleent zij haar diensten in heel Zuid-Afrika, zelfs tot aan Botswana, Zambia en Mozambique.
Zie voor het werk van Touch Community Network haar website: www.touchnetwork.co.za

De afgelopen jaren hebben we veelvuldig kunnen samenwerken met Touch Community Network, daar zij de contacten met (pre)scholen hebben en goed kunnen inschatten waar we van nut kunnen zijn. 

Manuchah

Onderzoek toont aan dat in Zuid-Afrika een zeer hoog aantal kinderen slachtoffer zijn van o.a. seksueel misbruik. Veel jongeren kennen depressies en het percentage zelfdoding is hoog. In Zuid-Afrika heeft 1 op de 3 vrouwen al een baby voordat ze zelf 20 jaar oud zijn! En slechts een derde van de tienermoeders haalt een diploma wat voor de toekomst weer grote gevolgen kent. Manuchah is een organisatie voor hulp aan kinderen en jongeren in de buurt van Rustenburg, gespecialiseerd in trauma en healing therapie. Via de scholen biedt zij hulp aan getraumatiseerde kinderen. H.O.P.E. in South Africa ondersteunt de stichting door haar te bemoedigen en met haar mee te leven al dit werk en door het verstrekken van middelen waardoor dit belangrijke werk door kan gaan.

Feed a child

Deze stichting heeft zich als doel gesteld om te zorgen voor niet alleen voldoende, maar vooral goede gezonde voeding voor kinderen in de regio. Bewustwording maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Naast het verstrekken van voedsel is de educatieve kant van belang. Het laten zien hoe voedsel groeit en hoe je dat zelf kan doen inclusief de juiste gewassen en bemesting. Diverse projecten zijn zo bij scholen opgezet. In samenwerking met Feed a Child hebben wij zogenaamde groentetunnels gemaakt (een soort kassen) compleet met irrigatiesysteem.

Contact

secretariaat@hopeinsa.nl

+31(0)6 5390 9666

Volg ons

Blogs

Onze nieuwsbrief