Aanmeldingseisen

Iedereen van 18 jaar en ouder die gezond genoeg is om twee weken hard te werken in goede samenwerking met anderen en die achter de doelstelling van H.O.P.E. in South Africa staat, kan zich opgeven voor een projectreis. De kosten voor de reis zijn € 2.025,- per persoon. Dit is inclusief bouw, reis- en verblijfkosten. Dit bedrag kan door middel van sponsoractiviteiten bij elkaar gespaard worden.

In de maanden voorafgaand aan de projectreis worden de deelnemers voorbereid via een verplichte voorbereidingsdag en een laatste instructieavond.

De deelnemers worden verder via e-mail op de hoogte gehouden van belangrijke informatie die betrekking heeft op het project.

Hoe meld ik me aan?

Om aan te melden moet u de volgende stappen ondernemen:

1


Download het aanmeldformulier.

Download hier het aanmeldformulier. Lees deze informatie goed door en zorg ervoor dat u voldoet aan deze eisen. Vul het aanmeldformulier in en onderteken het. Scan of kopieer het getekende aanmeldformulier.  

2


Scan/kopieer uw paspoort.

Maak een scan of kopie van uw paspoort en voeg deze toe bij het aanmeldformulier. Bekijk hier hoe u dit veilig kunt doen.

3


Verzend uw aanmeldformulier.

Verzend uw aanmeldformulier en de kopie van uw paspoort naar secretariaat@hopeinsa.nl of stuur ze per post naar:
H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. het secretariaat
De Heemstraat 160 b
2525 EN Den Haag

4


Voltooi uw inschrijving.

Betaal € 275,- als inschrijfgeld op de reis naar:
rekeningnummer NL38TRIO0254667228 t.n.v. stichting H.O.P.E. in South Africa o.v.v. aanbetaling + je naam.De aanmelding wordt bevestigd na deze aanbetaling van € 275,-. 
Welkom als deelnemer aan de eerstvolgende H.O.P.E. in S.A. projectreis!

Verdere voorbereidende informatie wordt via e-mail met je gedeeld. Er wordt via 'Googlegroups' een groep aangemaakt van de mailadressen van alle deelnemers. Zo wordt verdere voorbereidende informatie gedeeld met de hele groep en kan er onderling gecommuniceerd worden.