Privacyverklaring

Stichting H.O.P.E. in South Africa respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en informeren u hieronder graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die wij van u verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de gegevens aan u of aan anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Uw gegevens

H.O.P.E. en andere sites

Wijzigingen & E-mail

Wet- en regelgeving

Stichting H.O.P.E. in South Africa houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. secretariaat
De Heemstraat 160b
2525  EN, Den Haag.

Uw gegevens

  1. Gebruik - Als u deelneemt aan een projectreis van de Stichting H.O.P.E. in South Africa, gebruik maakt van een dienst of product of een betaling aan ons doet, vragen wij u om persoonsgegevens en registreren we die. We vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de dienst. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om: -Uw aanmelding voor deelname aan een projectreis te verwerken; -Uw donatie/gift te incasseren; -De relatie met u te onderhouden; -Validatie voor onszelf/derden uit te voeren; -Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving; -De website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over andere producten en diensten van de Stichting H.O.P.E. in South Africa. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens worden door de Stichting H.O.P.E. in South Africa nooit aan derden verstrekt voor commerciĆ«le doeleinden. Try it now!
  2. Verzamelen - Deelnemers aan een projectreis zijn verplicht de op het aanmeldformulier gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Alle gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uitvoering van een projectreis. Een onvolledig en/of onjuist ingevuld aanmeldformulier wordt niet gezien als aanmelding voor deelname aan een projectreis. De Stichting H.O.P.E. in South Africa verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zijn verstrekt via het aanmeldformulier en/of de website voor de volgende doeleinden: -Voor het voorbereiden en uitvoeren van projectreizen; -Om noodzakelijke persoonsgegevens te kunnen verstrekken aan leveranciers van te leveren producten/diensten als onderdeel van een projectreis (bijv. een luchtvaartmaatschappij en beheerder van de verblijfsaccommodatie); -Voor de totstandkoming en uitvoering van de sponsoring/gift en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals relatiebeheer, de aanvraag en registratie van machtigingen voor incasso's en voor debiteurenbeheer; -Om u informatieve, servicegerelateerde en/of onderzoeksgerelateerde informatie toe te zenden. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de verzending van giftverzoeken; -Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving; -Om de website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren.
  3. Opname - Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die van u hebben geregistreerd. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht van deze gegevens verstrekken.  Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u per brief of via het contactformulier op onze website ons verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

H.O.P.E. en andere sites

Op de website van de Stichting H.O.P.E. in South Africa vindt u links naar websites van andere organisaties. De Stichting H.O.P.E. in South Africa draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze organisaties met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die u bezoekt.

Wijzigingen en E-mail

Als u als sponsor, donateur, vrijwilliger of als bezoeker van de website uw e-mailadres aan de Stichting H.O.P.E. in South Africa heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten en projecten van de Stichting H.O.P.E. in South Africa. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor e-mails via de link in de toegezonden e-mail.

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds de actuele versie vinden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2018.

Contact

secretariaat@hopeinsa.nl

+31(0)6 5390 9666

Volg ons

Blogs

Onze nieuwsbrief

Offline Website Maker