Wat drijft ons?
"Met ons christelijk geloof als
drijvende kracht willen wij iets betekenen voor mensen in nood, met als doel hoop aan te wakkeren die nodig is om menswaardig te leven."


De stichting is opgericht omdat we geraakt zijn door wat leven van mensen in armoedige en ellendige levenssituaties daadwerkelijk betekent.

Die bewogenheid kennen we vanuit de Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hulp hard nodig hebben. Vanuit christelijke naastenliefde begonnen maar zeker niet exclusief voor en door christenen.
Het werk is geen zinloze druppel op de gloeiende plaat! Zeker, de plaat gloeit en het zijn misschien maar druppels. Maar wie onder zo’n druppel staat ervaart een complete douche. Kleine stapjes gaan ook vooruit: “As one person I cannot change the world, but I can change the world of one person”. 

Mobirise

Onze doelen

- Praktische hulp te bieden aan lokale stichtingen door o.a. het bouwen en onderhouden van speeltoestellen en/of sanitair bij scholen, het opknappen van scholen en andere centra waar met name kinderen samenkomen.

- Bemoedigen van de lokale stichtingen door het leggen en onderhouden van contacten.

- Contact hebben met de plaatselijke bevolking tijdens onze projectreis. Dit is een belangrijk aspect tijdens onze reis.

- Financiële ondersteuning bieden (op kleine schaal) ten behoeve van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Door het bieden van deze hulp willen wij de mensen meer hoop geven op een betere toekomst en hen proberen te helpen vol te houden in hun vaak erbarmelijke levensomstandigheden door armoede, onrecht en hiv/aids. Ook de lokale stichtingen en de lokale hulpverleningsorganisaties willen we bemoedigen en helpen door samen de schouders er onder te zetten. 

Mobirise

Werkwijze

Samenwerking met lokale organisaties is het sleutelwoord. Wij beseffen dat wij vanuit Nederland niet kunnen overzien welke hulp het meest geboden en het beste is. Daarom bieden wij onze hulp aan lokale stichtingen aan. Dit doen wij via onze contactpersonen in Zuid-Afrika. Zij verzorgen en onderhouden de contacten met de lokale stichtingen en hulpverleningsinstanties.
Voorafgaand aan een projectreis wordt aan de lokale stichtingen/instanties gevraagd hoe wij op dat moment het beste kunnen helpen tijdens onze projectreis. Het bestuur bepaalt wat door de groep uitgevoerd gaat worden op grond van het aantal deelnemers en de hoeveelheid beschikbare fondsen. Bij het uitkiezen en bepalen van de klussen willen wij oog hebben voor de bovenstaand geformuleerde doelen.

Mobirise

De deelnemers werken aan de projecten omdat wij ervaren dat het zelf doen het dichts bij je hartsovertuiging komt om iets te doen voor mensen die hulpbehoevend zijn. We zorgen voor kwaliteit maar zijn geen bouwbedrijf. Deze bewuste keuze betekent dat we geen lokale aannemers inhuren. Zelf bouwend ervaar je meer van wat er speelt en bouw je aan die band met de kinderen waar je het voor doet. Ieder ‘bouwwerk’ leveren we bewust op met een feestje voor de kinderen.
Door het bredere netwerk in de regio hebben we wel enkele bedrijven en organisaties achter ons staan die materialen gratis of tegen gereduceerd tarief willen leveren aan ons.
Door het jaar heen bespreken we met de contactpersonen wat we op afstand kunnen doen met alle kennis en kunde die de deelnemers hebben op bijv. het gebied van boekhouding, communicatie, projectmanagement en bouwervaring.

Vanwege onze ervaring in Zuid-Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus in dat land. Wij richten ons op de streek rond Rustenburg in de provincie Noord-West omdat we daar zijn gestart en gemerkt hebben dat hulp daar hard nodig is. 

Contact

secretariaat@hopeinsa.nl

+31(0)6 5390 9666

Volg ons

Blogs

Onze nieuwsbrief

Mobirise