Informatie projectreis

Wie?

Samenwerking met lokale organisaties

   Stichting Tapologo

Zij zetten zich in voor de allerarmsten in de sloppenwijken rond Rustenburg. Zij verlenen o.a. medische zorg en zien om naar de vele weeskinderen die er zijn. Meer informatie vindt u op de site van stichting Tapologo.
Ook dit filmpje geeft een korte impressie.

Voorafgaand aan de reis vragen wij aan Tapologo wat wij tijdens ons project voor hen kunnen betekenen. Ze geven ons een lijst met klussen waaruit wij kunnen kiezen; bijvoorbeeld onderhoud aan de centrums van Tapologo, het installeren van een watertank, het maken van een afdak bij een kinderopvangcentrum of het rolstoelvriendelijk maken van een kliniek. Een mooi project om door ons uit te voeren is om licht aan te brengen in de golfplatenhuisjes van sloppenwijk Freedompark. Er is geen elektriciteit beschikbaar voor deze huisjes. Maar er bestaat een hele mooi manier om toch voor licht te zorgen, namelijk via "Litres of Light", zoals te zien op dit filmpje. Naast al het klussen willen we ook graag sporten, spelen en knutselen met de kinderen van Freedompark.

   Moedwil school

In de buurt van Rustenburg is een school waar ongeveer 800 kinderen zitten in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Deze school verkeert in een zeer armoedige staat. Er verblijven ongeveer 400 kinderen in de hostels. Zij gaan 1 x per maand naar huis. De hostels zijn erg verwaarloosd omdat er geen geld beschikbaar is om onderhoud te verrichten en goed materiaal als bedden, matrassen en kasten aan te schaffen. Via onze contactpersoon Riaan Venter willen we samen met Zuid Afrikaans bedrijven en organisaties werken aan verbetering van deze school. Het plan is om voorlopig elk jaar tijdens onze projectreizen op deze school aan de slag te gaan zodat de school op termijn ook echt een volwaardige school wordt. Naast het klussen willen wij ook sport- en spelactiviteiten organiseren na schooltijd.   Touch community network

Deze stichting zet zich in voor kwetsbare vrouwen en kinderen in en om Rustenburg. Zij zijn volledig afhankelijk van giften en kunnen daarom alle hulp gebruiken. Met praktische hulp willen wij hun werk ondersteunen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Klik hier voor hun website voor meer informatie.