Wat drijft ons?

Onze missie

Met ons christelijk geloof als drijvende kracht willen wij iets betekenen voor mensen in nood, met als doel hoop aan te wakkeren die nodig is om menswaardig te leven.

Praktische hulp te bieden aan lokale stichtingen door o.a. het bouwen en onderhouden van shacks in de townships, opknappen van scholen en andere centra waar met name kinderen samenkomen.

Bemoedigen van de lokale stichtingen door het leggen en onderhouden van contacten.

Organiseren van sport- en spelactiviteiten voor de plaatselijke kinderen en jongeren.

Contact hebben met de plaatselijke bevolking tijdens onze projectreis. Dit is een belangrijk aspect tijdens onze reis.

Financiƫle ondersteuning bieden op kleine schaal ten behoeve van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Door het bieden van deze hulp willen wij de mensen meer hoop geven op een betere toekomst en hen proberen te helpen vol te houden in hun vaak erbarmelijke levensomstandigheden door armoede, onrecht en hiv/aids. Ook de lokale stichtingen en de lokale hulpverleningsorganisaties willen we bemoedigen en helpen door samen de schouders er onder te zetten.

Samenwerking met lokale organisaties is het sleutelwoord. Wij beseffen dat wij vanuit Nederland niet kunnen overzien welke hulp het meest geboden en het beste is. Daarom bieden wij onze hulp aan lokale stichtingen aan. Dit doen wij via een landelijke contactpersoon, de heer Riaan Venter. Hij verzorgt en onderhoudt de contacten met de lokale stichtingen en hulpverleningsinstanties.
Voorafgaand aan een projectreis wordt aan de lokale stichtingen/instanties gevraagd hoe wij kunnen helpen tijdens ons project. Het bestuur bepaalt wat door de groep uitgevoerd gaat worden op grond van het aantal deelnemers en de hoeveelheid beschikbare fondsen. Bij het uitkiezen en bepalen van de klussen willen wij oog hebben voor een belangrijk onderdeel van ons doel; aandacht en liefde geven aan de slachtoffer(tje)s van h.i.v./a.i.d.s. en armoede.


Vanwege onze ervaring in Zuid Afrika en onze betrokkenheid bij de Zuid Afrikaanse bevolking ligt onze focus nu op helpen in Zuid Afrika. Wij richten ons op de streek rond Rustenburg in de provincie Noord West.