Jaarrapporten

Wil je meer weten over het reilen en zeilen van H.O.P.E. in South Africa in de afgelopen jaren? Lees dan de jaarverslagen en/of de jaarrekeningen!

Financiën

De stichting hecht erg aan transparantie, met name op het gebied van financiën en de besteding van de financiële middelen. Wij vinden het belangrijk dat er op een transparante manier wordt gewerkt en dat er verantwoording afgelegd wordt over het bestede geld. Daarom zal zoveel als mogelijk verslag worden gedaan van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het project en tevens zullen de jaarrekeningen jaarlijks worden gepubliceerd op de website. Zie de diverse jaarrekeningen hieronder.

Mocht aan het eind van het jaar blijken dat niet alle middelen zijn aangewend, dan zal dit bedrag worden gereserveerd en zal het bestuur dit geld bestemmen voor een doel in lijn met de missie en het doel van de stichting. Eventueel zal het bestuur de deelnemers vragen naar ideeën met betrekking tot de bestemming.

Wij willen ook graag andere sponsoren vinden die het werk van H.O.P.E. in South Africa willen steunen. Met dit geld willen wij op een kleinschalige wijze de hulpverleningsprojecten ondersteunen. Het geld dat binnenkomt door sponsoring van derden zal, na besluit door het bestuur, besteed worden aan de projecten. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk van het geld dat beschikbaar is binnen H.O.P.E. in South Africa terecht komt bij de gekozen projecten. Echter ontkomen we niet aan bepaalde opstartkosten zoals daar zijn de aanschaf van gereedschappen en materialen enzovoort.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019