aanmelden.jpg

Aanmelden

Wat moet ik weten voor ik me ga aanmelden?

aanmelden-1.jpg

Iedereen van 18 jaar en ouder die gezond genoeg is om twee weken hard te werken in goede samenwerking met anderen en die achter de doelstelling van H.O.P.E. in South Africa staat, kan zich opgeven voor een projectreis. De kosten voor de reis zijn € 1950,- per persoon. Dit is inclusief bouw, reis- en verblijfkosten. Dit bedrag kan door middel van sponsoractiviteiten bij elkaar gespaard worden.

In de maanden voorafgaand aan de projectreis worden de deelnemers voorbereid via een verplichte voorbereidingsdag en een laatste instructieavond.

De deelnemers worden verder via e-mail op de hoogte gehouden van belangrijke informatie die betrekking heeft op het project.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Als je graag aan de reis in oktober wilt deelnemen kun jij je aanmelden door het volgende te doen:

 1. Download hier het formulier met de akkoordverklaring.
 2. Lees het allemaal goed door.
 3. Vul het aanmeldformulier in en onderteken het.
 4. Scan of kopieer het getekende aanmeldformulier.
 5. Maak een kopie of een scan van je paspoort. Kijk hier hoe je dat op een veilige manier doet.
 6. Stuur het getekende aanmeldformulier samen met een kopie of scan van je paspoort per mail naar secretariaat@hopeinsa.nl of via de post naar:

  H.O.P.E. in South Africa
  t.a.v. het secretariaat
  Ringallee 82
  6891 BG ROZENDAAL

 7. Betaal € 200,- als aanbetaling op de reis op rekeningnummer NL38TRIO0254667228 t.n.v. stichting H.O.P.E. in South Africa o.v.v. aanbetaling + je naam.


De aanmelding wordt bevestigd na aanbetaling van € 200,-.  Welkom als deelnemer aan de eerstvolgende H.O.P.E. in S.A. projectreis!

Verdere voorbereidende informatie wordt via e-mail met je gedeeld. Er wordt via 'Googlegroups' een groep aangemaakt van de mailadressen van alle deelnemers. Zo wordt verdere voorbereidende informatie gedeeld met de hele groep en kan er onderling gecommuniceerd worden.
 

aanmelden-2.jpg

Contactgegevens

 

H.O.P.E. in South Africa
t.a.v. het secretariaat
Ringallee 82
6891 BG  ROZENDAAL
Telefoon » 026 - 364 38 29

Giften

 

Triodos Bank: 
IBAN » NL38 TRIO 0254 6672 28


Wij zijn een ANBI-stichting. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.